Het Nederlandse en Belgische landschap is altijd in beweging. Oerkrachten wind en water spelen daarin een bepalende rol.

TTPposterlang

        

 

Kunstenaar, Componist

The Turbine Plays is ontstaan vanuit het idee dat kunstenaars ook instrumenten gebruiken om gegevens uit hun omgeving vast te leggen, te interpreteren en te communiceren.Een windinstrument is bijvoorbeeld een directe vertaling van luchtbewegingen in geluiden.Windinstrumenten kunnen kleinschalig zijn, zoals in een orkest, maar kunnen ook op landschapsschaal worden gebruikt, om te meten en te ervaren.Visuele waarnemingen, muzikale ervaringen en de daaruit voortvloeiende gegevens kunnen een ander perspectief geven aan de kennis die rond wind is ontwikkeld.

Transdisciplinary Approach

Centraal in het project staat de multidisciplinaire aard ervan, die erkent dat het aanpakken van de veelzijdige uitdagingen van de energietransitie de inbreng en expertise van meerdere disciplines vereist. Door de samenwerking van kunstenaars, wind en energie professionals, sociale en welzijn wetenschappers, ecologen en leden van de gemeenschap, wordt er niet alleen naar de technische aspecten gekeken, maar ook naar de sociale, culturele en ecologische dimensies.

Creatieve betrokkenheid

De impact van de energietransitie op het welzijn van de burger is niet los te koppelen van de impact van andere transities die momenteel plaatsvinden, zoals transities in de landbouw en transities in de gezondheidszorg. Daarom is het van groot belang de energietransitie samen aan te pakken op brede innovatieve wijze gericht op creatieve betrokkenheid en het welzijn van alle burgers.

The Turbine Plays werkt op het raakvlak van onderzoek, de kunsten, het onderwijs en de publieke betrokkenheid.

\\ Door een veelzijdige en multi-disciplinaire samenwerking.

\\ Door het delen van kennis, het uitwisselen van informatie en interactie te faciliteren.

\\ Door het creëren van originele en bijzondere artistieke interventies.

\\ Door het ontwikkelen van artistieke voorstellingen en presentaties die gericht zijn op een innovatieve en duurzame toekomst, in interactie met de elementen en de krachten van de natuur.

\\ Door sociale maatschappelijke acceptatie te stimuleren en op te bouwen middels visuele kunst en muziek.

\\ En door een bijzondere landschapservaring te delen die aansluit op de totaalbeleving van technologie, energie, transitie, landschap, natuur, cultuur, en de publieke betrokkenheid bij de energietransitie.

Wij werken met verschillende kennisinstellingen samen : 

Knowledge centre Art and Society (Academy Minerva), EnTrance (Centre of Expertise Energy) of the Hanze university of Applied Sciences, The Turbine Plays Artists 20x (Visual/Sound/Multi-Media/Composers) based in NL and BE, Terra MBO, RUG University of Groningen Faculty of Spatial Sciences, Faculty of Medical Sciences UMCG, Faunatech (innovative ecological field surveys), AEGIS Research Network for the Arts and Ecology, Melbourne (AU), Oslo Metropolitan University Professorship Technology, Art and Design (NO), Royal Academy of Fine Arts in Brussels, Higher School of Arts (ARBA-ESA), Guy van Bella : (IPEM) Universiteit Gent institute for Psychoacoustics and Electronic music,  Annet Dekker : Precarious Data Aesthetics UvA, Simon Penny : professor in Electronic Art and Design (Dept of Art) at University of California.

onze research community

Wij stellen je hier alvast een aantal aan je voor

gerard en niels 4kant

Gerard Schepers(R)

Niels Adema(L)

Professorship Wind Energy EnTranCe Niels Adema (PhD student EnTranCe & TU Delft en prof. Gerard Schepers (EnTranCe) technische expertise energietransitie en windenergie

frouke wiarda

Frouke Wiarda

Founder of The Turbine Plays, museology, sound artist, musician, curator, envisioning collective creative processes, researcher Hanze University of Applied Sciences Groningen, Minerva Art Academy, Art & Sustainability, Knowledge Center Art & Society

Judith van der Elst

Judith van der Elst

Coordinator knowledge utilisation, archeology, anthropology, geospatial sciences, participatory GIS, spatial cognition, art-science collaboration, senior researcher Hanze University of Applied Sciences Groningen, Minerva Art Academy, Art & Sustainability, Knowledge Center Art & Society

Stephan Balleux web

Stephan Balleux

Artistic coordinator and Visual Artist, painter, multidisciplinary artist, painting, drawing, animated video, sculpture, professor of painting Royal Academy of Fine Arts in Brussels, Higher School of Arts (ARBA-ESA)

Register Here

U kunt onze organisatie ondersteunen door middel van een projectbijdrage. Uw steun zal het onderzoek, het produceren van de kunstwerken en voorstellingen mogelijk maken en de cultuur en transitie dichterbij de mensen brengen.

 

 

misschien wil je nog meer weten over ons project?

Hieronder vertel ik je graag meer.

Waarom dit project ?

De uitdagingen in de energie- en klimaattransitie zijn enorm. De energietransitie, naast de andere transities, is niet eenvoudig te navigeren, omdat we wel weten dat we moeten veranderen, maar niet weten hoe de wereld er als gevolg van de veranderingen uit komt te zien. De technische expertise alleen is onvoldoende, daarbij is meer nodig, juist om de samenleving en de burgers te betrekken. Burgerparticipatie en/of betrokkenheid van burgers zijn moeilijke processen, waarbij alles uit de kast moet worden getrokken voor succes. Met dit collectieve project willen we de bijdrage van de kunsten uitwerken en experimenteren met vormen van co-creatie en citizen science om de transities te versnellen. Kunst is hier de aanjagende factor om de verbinding met het landschap te versterken en om gezamenlijk stappen te zetten naar een duurzame samenleving.

Voor wie is het bedoeld ?

Het Project The Turbine Plays is bedoeld voor iedereen, voor de bedachtzame en kritische burgers over windenergie, voor de voorstanders voor windenergie, voor particulieren, families, windcoöperaties, Nederlandse en Belgische overheden, de diverse koepels van windenergie producenten… De burger wil ik betrekken bij het herdefiniëren van het landschap dat altijd in beweging is. Het project zet zich in om een positieve bijdrage aan de samenleving te geven en dus wil ik niet alleen de bovengenoemde groepen aanspreken, maar zijn kinderen, jongeren en studenten ook niet te missen; zij ontwikkelen mee aan het landschap van de 21ste eeuw.

Wanneer (en wat) kan ik het zien en horen ?

Start najaar 2022. De veelzijdige samenwerking zal leiden tot: – Een reeks openbare evenementen in de stad en Provincie Groningen, op Entrance, op plekken waar de windturbines al staan en op plekken waar de windturbines nog zullen komen. – Een gevarieerd programma en een publicatie. – Het produceren van kunstwerken voor kunstcentra of andere openbare ruimte. – Het produceren van voorstellingen voor muziekcentra of andere openbare ruimte. – Het houden van een tournee in binnenland en buitenland.

Waar komt de titel ‘The Turbine Plays’ vandaan ?

De titel The Turbine Plays is geïnspireerd op ‘The Knee Plays’, een serie composities van David Byrne gecomponeerd voor de opera Civil Wars van Robert Wilson. Het zou een soort theatermarathon worden, waar alle landen van de wereld aan zouden meewerken. Uiteindelijk hebben zes verschillende componisten uit zes verschillende landen delen van Wilson’s tekst gecomponeerd. ‘The Knee Plays’ is een serie van twaalf korte intermezzo’s die bedoeld zijn om de grotere scènes te verbinden en tijd te geven voor ingestelde veranderingen. De zes delen zouden in première gaan in hun land van herkomst, om daarna te worden samengevoegd in één episch optreden in Los Angeles tijdens de Olympische Zomerspelen 1984, een parallel met de internationalistische idealen van de Olympische beweging. De première van het volledige werk werd geannuleerd toen de financiering niet tot stand kwam en deadlines niet werden gehaald.

Imagine the un-imaginable.

How can art and science strengthen each other, for the benefit of citizen well-being and engagement?

– Ina Horlings, Hoogleraar Socio-Spatial Sciences Rijks Universiteit Groningen

 

The Turbine Plays werkt aan :

Wij geloven dat The Turbine Plays project door kennis en kracht te bundelen van artistieke en academische praktijken met de burger, een creatieve samenwerking aan kunt moedigen wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst. Voor de eerste fase, de onderzoeks- en verkennende fase, is een KIEM-subsidie toegekend door Regieorgaan SIA.

Keep in touch